Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Religion

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

I arbetsområdet kommer vi lära oss om de fem stora världsreligionerna. Kristendom, judendom, islam, buddhism samt hinduism. Vi kommer att lära oss om skillnader och likheter mellan religionerna och vart religionerna är som störst.

Syfte

Genom att läsa om de olika världsreligionerna får eleven möjlighet till att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. Vi lär oss tillsammans om kristendomen och andra religioner för att få en förståelse för andras livsåskådningar och hur religioner påverkar förhållandena och skeenden i samhället. Se nedan för kopplingar till läroplanen. 

Mål 

Få en förståelse för andra människor livsåskådningar
Kunna se skillnader och likheter mellan de fem stora världsreligionerna
Känna till några högtider, symboler och berättelser från religionerna. 
Känna till några platser för religionsutövning i närområdet

Bedömning

- Genom att delta i gemensam läsning och diskussion kring texterna i läroboken
- Genom att beskriva och svara på frågor i arbetsbladen
- Göra en faktatext om en av de fem världsreligionerna. 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Matriser i planeringen
Religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter