Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Språkbruk

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

I det här arbetsområdet så kommer vi att arbeta med på vilka sätt man kan uttrycka sig i olika situationer och med olika mottagare. Vi kommer också att prata om ords betydelser och jämföra dem med bland annat modersmålet.

Arbetssätt:

  • Vi kommer att ha genomgångar där vi går igenom ords betydelser och olika värdeladdning.
  • Eleverna kommer att få träna på samtal i mindre grupp och i helklass.
  • Eleverna kommer att få skriva en argumenterande text och ett brev till olika mottagare. De ska träna på att variera språket i dem beroende på vem som är mottagare.

 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

  • Känna till att ord kan ha olika betydelse eller värdeladdning i olika språkliga situationer.
  • Känna till hur man varierar sitt språk och sin text beroende på vem som är mottagare.

 

På vilket sätt bedöms det:

  • Jag kommer att bedöma er utifrån de samtal som vi har i grupp och i helklass.
  • Jag kommer att bedöma hur väl ni kan använda ett varierat textspråk utifrån vem som är mottagare i de texter som ni skriver.

 

Viktiga begrepp:  samtal, betydelse, värdeladdning, mottagare, textspråk, argumenterande text, brev.

 

Tidsplan:

Vecka 38-43.


Läroplanskopplingar

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter
Argumenterande text
Brev

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback