Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Rörelse, kraft, tryck och lite värme åk 8 2018

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Här lär vi oss om många av de grundläggande sakerna inom fysiken. Vi börjar också använda matematiken som ett hjälpmedel för att förstå fysik.

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara samband samt att genomföra systematiska undersökningar.

Innehåll

Vi kommer att utgå från kapitel 6, 7 och del av kapitel 4 i Spektrum Fysik.

Exempel på centrala begrepp: Likformig rörelse, accelererad rörelse, retarderad rörelse, medelhastighet, kraft, gravitationskraft, dynamometer, motkraft, friktion, tyngdpunkt, lodlinje stödyta, luftmotstånd, vakuum, fritt fall, kaströrelse, tröghet, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft,  kraft, tryck, pascal, densitet, Arkimedes princip, lyftkraft, kommunicerande kärl, lufttryck, barometer, övertryck och undertryck, massa, volym, densitet, bimetall, termostat, absoluta nollpunkten, fixpunkter, ledning, strömning, strålning

Genomförande

Tillsammans kommer vi att ha genomgångar, se filmer och göra övningar/laborationer. På egen hand kommer du att läsa och arbeta med uppgifter.

Du redovisar dina kunskaper vid ett avslutande skriftligt prov.

Elevinflytande

Inför arbetsområdet kommer vi att gå igenom de centrala begreppen för att se vilken förförståelse som finns i gruppen. Du kommer även att få möjlighet att göra egna val under arbetets gång.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback