Skolbanken Logo
Skolbanken

Lilla Björn. Rävekärrs förskola, GTLU Matematik 2018/2019

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 oktober 2018

Analys och reflektion kring fokusområde Matematik 2018/2019

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

 

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna.

 

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten. 

 

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback