Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Hjärtrud/bruna gruppen

Bamsebo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 31 december 2018

Hjärtrud lär barnen hur demokratiska processer fungerar

Syfte

Vi vill ge barnen en inblick i hur demokratiska processer fungerar.

Ett läroplansmål

Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Delmål utifrån läroplansmålet 3-4 st

  • Barnen ska få möjlighet att lära sig hur vi kan bestämma tillsammans.

Tillvägagångssätt

  • Barnen deltar i beslutsprocessser genom demokratisk omröstning
  • Hjärtrud samtalar med barnen

Reflektion

En gång i veckan i Unikum under enskild planeringstid.

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålet.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?


Läroplanskopplingar

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback