Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemi, Åk 7

Norrsundsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.[1] Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i kombination, vilka involverar begreppen energi och entropi i relation till spontaniteten hos kemiska processer.

Tidsperiod

vecka 39-42

 

Förmågor

 • Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Vad ska jag lära mig?

 • Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke 7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering

Hur ska jag visa det? 

 

 

 • Kunna kemins innebörd och omfattning.
 • känna utrustning som används i kemi lab.  
 • Kunna farosymbolerna på kemikalier burkar och flaskor
 • kunna säkerhetsreglerna under laborationerna och följa de noggrant
 • kunna hur man kan känna ämnenas bestånds delar och atom och molekyl modeller
 • kunna innebörden av begreppet egenskaper. 
 • Kunna begreppet grundämne och kemiska föreningar.
 • Kunna utföra laborationer.
 • Kunna skriva laborationsrapport.

 

 

       Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Arbetsformer: Inläsning av fakta i ”Titano Kemi” sidan 8 - 38, genomgångar och föra anteckningar, laborationer film om Kemi. och uppgifter.

 

       Utvärdering och bedömning:

       Formativ:

·                      Diskussioner, reflektioner, aktiviteter i grupp och utförandet av laborationer.

·                     Begrepp, kommunikation och analysförmåga.

      Summativ

      Genom diagnoser och prov.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matriser i planeringen
MA/NO+TK
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback