Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan klass regnbåge svarta rummet 19-20

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi kommer att samspela kring materialet i svarta rummet.

Syfte och kunskapsmål

Eleven kan delta i turtagning.

Eleven kan välja mellan föremålen.

Eleven interagerar med sina klasskompisar.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna arbetar med orsak-verkan material. De uppmärksammar varandras material med hjälp av en vuxen. 

De använder hela sin kropp.

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- medvetet trycker på materialet

- interagera med dina klasskompisar

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter