Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

9

Ekonomi och konsumtion År 9

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Livet och pengarna....... Här ska eleverna få kunskaper att utveckla om konsumtionens villkor, om sparande, skulder och lån. på så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Förankring i läroplanen


Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.
Eleverna ska ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika pro­blem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

 

Innehåll

Följande ur det centrala innehållet kommer vi att behandla:

Konkretisering

 


Du ska göra en budget för en familj och kunna diskutera budgetposterna samt diskutera om olika sparande.
Du ska visa olika betalningsalternativ och lån.
Du ska veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument i några olika situationer (konsumentlagar).
Du ska känna till hur reklamen kan påverka dina val vid köp av varor.
Du ska kunna välja ställningstagande vid val av varor och tjänster.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer ha gemensamma teoretiska genomgångar och diskussioner.

Vi beräknar arbeta med området konsumtion och ekonomi i  tre lektioner samt att du även måste arbeta hemma med uppgiften.

Vi kommer att avsluta med ett prov.Tid: v. 39-43 ungefär beroende på grupp.

Prov v. 43

 


Läroplanskopplingar

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Matriser i planeringen
Konsumtion och ekonomi för årskurs 9
Uppgifter
Konsumenträtt faktatext sid 135-139
Ekonomi och konsumtion
Ekonomi och konsumtion
Ekonomi och konsumtion
Konsumenträtt
Konsumenträtt fakta text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback