Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Träd höst

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2018

"Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi" - Astrid Lindgren Utepedagogik Förskoleklass Träd!

Mål:

  • Eleverna visar efter mognad förmågor att vara lärarresurser i det estetiska arbetet.
  • Eleverna används som resurser i undervisningen.
  • Eleverna erbjuds arbetsformer både individuella och i grupp.
  • Eleverna är delaktiga i den estetiska verksamheten.
  • Det finns en tydlig progression i den estetiska verksamheten.
  • Verksamheten erbjuder ett varierande innehåll som t.ex. bild, musik, dans och drama.
  • Eleverna erbjuds aktiviteter där de får använda olika verktyg, material och tekniker.

 

Tillvägagångssätt:

 

 

Något att samla löv i

 

Vi pratar djur och natur och det har vi som “tema” i skapande verksamhet på fritids i alla klasser,.

 

Vi har gjort några höstlöv, men det ser lite glest ut.

 

Vi kommer att gå ner i kvarteret  och sedan den lilla grusvägen till Hardebergaspåret, vid ängarna där  och titta på olika löv och ta med hem och pressa. För att sedan göra fler filttygslöv i olika färger.

 

Jag väljer ett träd som vi samlas i ring runt.

Vad heter trädets olika delar?

prepositioner (pratat i språkleken om det idag)

Var sitter löven i trädet, under, på grenarna

Vilka färger finns på löven, varför blir det så?

Vi undersöker träden helt enkelt.

Kanske får vi se en ekorre eller kaniner, finns det andra djur i trädet?

på tisdag eftermiddag på fritids gör vi fler löv och kanske ekorrar och kaniner, som finns i trädet.

narna

---------------------------------------------------------------------

I små grupper ska barnen få plocka material till ett konstverk som de vill göra i gruppen. Pinnar, stenar, löv, bär, gräs…

Konstverket byggs på plats och fotograferas och (kanske Instagrammas) hihi…

 

De ska döpa sitt konstverk och berätta hur de kom fram till det.Utvärdering/ uppföljning:

  • Klassråd/ fritidsråd
  • Dokumentation
  • Pedagogiska samtal

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback