Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Läs en bok - nr.2 (v.35-50)

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Under höstterminen skall du läsa en bok som du veckovis kommer att berätta lite om via Unikum, utifrån förutbestämda reflektionsfrågor. Boken kommer att lånas under v.35-36 och skall redovisas v.49-50. Läs regelbundet, tio minuter innan du somnar, en stund på mentorstid eller kanske som avslutning på ett HEL-pass. Om du vill får du läsa flera böcker under terminen. Du besvarar alla reflektionsfrågor till samtliga böcker du läser, men redovisar endast en av dem i den muntliga redovisningen.

Tidsplan: V35-50

V36-48 Uppgifter till det du läst. Reflektionerna skrivs in i Unikum på onsdagslektionerna.

V49-50 Muntliga redovisningar med hjälp av en Power Point med rubriker och bilder inför klass.

Viktigt att tänka på:

  • För att veta hur många sidor du behöver läsa varje vecka - dela in boken i elva delar.
  • Varje del ska vara läst till onsdagen.
  • Under tiden du läser - anteckna ned sidan du hittar intressant information på, så att du kan gå tillbaka till sidan och läsa om du behöver.
  • Notera gärna några träffande eller passande citat, som du använder i dina reflektioner.
  • Påbörja gärna den Power Point du ska använda när du redovisar boken. I den ska du endast ha bilder. Du kan hitta bilder på Internet, men även måla/rita och/eller fotografera egna bilder.

Examination

Det här kommer vi bedöma:

  • Ditt sätt att reflektera och svara på de frågor som du skriver i Unikum på onsdagslektionerna.
  • Din muntliga redovisning v.49-50
  • Hur du kombinerar text, estetiska uttryck och medier, via din Power Point med rubriker och bilder.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Läsa bok - betygsmatris
Uppgifter
v.36 Uppgift 1: Fakta om boken
v.37 Uppgift 2: Bokens inledning
v.38 Uppgift 3: Bokens huvudperson och du
v.39 Uppgift 4: Bokens handling och omvärlden
v.40 Uppgift 5: Bokens språk och stil
v.41 Uppgift 6: Välj ut två citat från boken och motivera varför du gjort ditt val
v.42 Uppgift 7: Hitta något du undrar över och/eller något du inte förstår
v.43 Uppgift 8: Vad du tycker är viktigt - både positivt och negativt.
v.43 Uppgift 8: Vad du tycker är viktigt - både positivt och negativt.
v.45 Uppgift 9: Jämför boken med en annan bok eller film
v.46 Uppgift 10: Bokens budskap
v.47 Uppgift 11: Din åsikt om boken
v.48 Uppgift 12: Levde boken upp till dina förväntningar?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback