Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

2018 Akustik och optik

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med praktiska moment kopplat till akustik och optik. Vi går igenom teori/begrepp kopplat till respektive område. Skriftligt prov i vecka 39. Dessutom ingår en inlämningsuppgift där 4 olika försök ska utföras och beskrivas i en labrapport.

Vi kommer arbeta med området akustik och optik genom att:

Använda läroboken.

Svara på frågor och diskutera begrepp.

Se film.

Laborationer/Demos

Dessutom ingår en inlämningsuppgift där 4 olika försök ska utföras och beskrivas i en labrapport.


Läroplanskopplingar

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Fysik 7-9
Uppgifter
Akustikuppgift