Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Känslor

Kongahälla förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Läroplansmål
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Lärande objekt
Sträva efter att ge barnen verktyg för att förstå sina egna och andras känslor

Vi kommer att arbeta med känslorna arg, glad och ledsen


Varför?

Vi vill att barnen ska få förståelse för sina egna och andras känslor samt att de ska respektera andra och sig själva.
Som en start i arbetet kring barns integritet och för att barnen ska få byggstenar till samspel och konflikthantering

 

Hur?

Genom att arbeta med en känsla i taget
Se filmer
Läsa böcker
Främst genom att använda babblarna och Stina Wirsens böcker
Samtala kring bilder - så som händelsekort 
Använda handdocka för att visa på olika känslor
Måla känslorna
Dansa ut känslorna


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback