Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska Åk 1

Skogstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Du ska få utveckla din förmåga att tala, lyssna och samtala. Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva.

Beskrivning av arbetsområde/tema

Svenskundervisning åk 1

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Läsa: Du kommer att arbeta med bokstäverna, lära dig hur de låter, träna sammanljudning och läsa elevnära texter. Du kommer att arbeta  med läsförståelse där frågor ställs på texten.
 • Skriva: Du lär dig skriva både stora och små bokstäver, samt skriva enkla ord, meningar och texter. Du kommer få skriva meningar med stor bokstav, mellan rum och punkt. 
 • Tala, lyssna och samtala: Du kommer att få samtala och diskutera. Du ska få träna på att lyssna på andra i olika samtal. Lyssna på olika texter och föra enkla resonemang kring textens innehåll.

 

Undervisning och arbetsformer

Eleverna arbetar med svenska i bl.a följande moment:

 • Bokstavsarbete 
 • Gemensamma diskussioner och samtal
 • Läsa och återberätta texter tillsammans med andra och enskilt.
 • Att skriva sig till läsning (ASL) på ipad.
 • Språkets struktur: stor/liten bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.
 • Skriva, läsa och återberätta olika sorters texter.

Så här vill eleverna arbeta med svenska:

 • leka och sjunga om bokstäver
 • läsa och skriva

Bedömning

 

Hur ska det bedömas?

 

Vi kommer under arbetets gång att arbeta med följande verktyg för att bedöma vår insats i förhållande till de mål vi ska nå:

 •  Skolverkets bedömningsmaterial
 •  lärarledd återkoppling. 
 •  Kort utvärdering/fråga/påstående om hur säker du känner dig/har förstått olika moment i undervisningen. 
 •  Gemensamma samtal och diskussioner för att synliggöra lärande. 
 •  Kamratbedömning för att synliggöra sitt eget och sina kamraters lärande.
 •  Observationer

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback