Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Kroppen

Gunnesboskolan F-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Vi kommer att jobba på olika sätt med kroppen.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi lär oss om:

Hur kroppen är uppbyggd. Kroppsdelarna och organen. Namn och funktion.

Vilka sinnen vi har.

Vad vi behöver för att må bra?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi går igenom och benämner de yttre kroppsdelarna genom lek och genom arbetsblad där de ska sätta ut kroppsdelarna.

Vi gör experiment kring sinnena och lär oss vilka sinnena är och dess funktion.

Vi pratar om vad kroppen mår bra av.

Vi jobbar praktiskt genom bild och form.

Vi mäter med kroppen.

Vi sjunger sånger om kroppen.

Vi läser och skriver om kroppen.

Bedömning

Vi bedömmer barnens kunskaper och förmågor efter hand. De ska lyssna aktivt och vara delaktiga i klassens samtal och aktiviteter. Vi avslutar temat med en utvärdering i någon form som visar vad de lärt sig.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter