Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lag och rätt

Bruksskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

I det här ämnesområdet ska du få läsa om Lag och Rätt: Varför finns det lagar? Vad är det för skillnad på lagar och regler? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.
 • Du kommer att läsa i samt jobba med uppgifter utifrån läroboken ”PULS Samhällskunskap"
 • Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet.
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.
 • Grupparbete om ett brott.

Bedömning; vad och hur.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner
 • Att du på lektionerna använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang
 • Genom ett kunskapstest

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Matriser i planeringen
Lag och rätt i Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback