Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Stora tal Kap 1 Matte Direkt Borgen 5A

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Första kapitlet i matteboken handlar om stora tal. Det betyder alltså att eleverna kommer träna på att: * läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000 * ordna tal efter storlek * räkna med de fyra räknesätten inom talområdet * använda metoderna " rita en bild" eller " prova dig fram" * avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Arbetssätt

 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar om tal.

Vi arbetar i matematikboken, läxboken samt använder bingel på dator. 

Vi kommer att göra praktiska övningar som t.ex. lekar och spel. 

Vi kommer också prata om olika strategier för att lösa tal.

Bedömning

Elevens förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Elevens delaktighet, reflektioner och förståelse vid genomgångar.

Elevens förmåga att redovisa sina matematiska beräkningar.

 


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Matte Direkt Borgen 5A Taluppfattning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback