Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Världen

Fria Maria Barnskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Från och med vecka 39 och framåt kommer vi att arbeta med tema världen. Vi kommer att arbeta med: * Världskartan och jordgloben * Jordklotet * De sju världsdelarna och världshaven * Kontinenternas läge i nutid och hur det har förändrats över tid * Länder och platser Vi kommer att beröra andra områden och begrepp såsom ekvatorn, tidskillnader samt skillnader i klimat osv. För årskurs 1-3 kommer vi arbeta med världen på såväl svenska som SO-lektioner. För förskoleklassen kommer arbetet ske på SO-lektionerna.

Detta kommer att bedömas:

Du kan de sju världsdelarna.

Du känner till världshaven.

Du kan berätta fakta om ett land och lokalisera landet på världskartan.

Du kan skriva en faktatext om ett land. 

Arbetsformer: 

Under temats gång kommer du att få lärarledda genomgångar, se filmer, söka fakta och information i litteratur samt via internet. Delta i samtal och diskussioner tillsammans med klasskamrater. Du kommer att få läsa, skriva och bearbeta texter. Du kommer att få göra en digital presentation av ett land och redovisa denna muntligt inför grupp. Under temat kommer du att få arbeta enskilt samt att samarbeta i mindre grupp. 

Redovisningsformer:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att läsa och skriva texter, samtala och diskutera samt göra digital och muntlig presentation. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback