Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F - 3

Animals

Ramsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2018

Vi kommer att lära oss vad olika tama och vilda djur heter på engelska. Hur djuren låter, var de lever och vad deras ungar kallas mm.

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

 

Vilka förmågor utvecklar eleven?

  • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En
    Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: big, small, wild, domestic, fur, dangerous, carnivores and herbivores, hot, cold, colours, numbers (1-10).

Eleven ska kunna följande fakta: Var i världen olika djur lever, några utrotningshotade djurarter, världsdelar, vad olika djur äter.

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: följa enkla instruktioner, föra enkla konversationer på engelska, samarbeta i par och grupp.

Bedömning

Se matris

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Kontinuerlig feedback under arbetets gång.

Summativ bedömning: Test

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: grupparbeten, sånger, musik, filmer, böcker, enskilda uppgifter.

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Klassrumsmiljö

Följande material och tekniker används: Dator och kanon, bilder, böcker, sax, lim, affischer, papper och färgpennor.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen
Engelska åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter