Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 5

Symaskinen - Blixtlåsgubbe

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Symaskinen - Blixtlåsgubbe Vi syr blixtlåsgubbar och repeterar det vi lärt oss på symaskin. Vi lär oss om olika material, hantverkstekniker och tillvägagångssätt. Vi gör själva en skiss på hur vi vill att vår blixlåsgubbe ska se ut med de givna förutsättningarna för färg, form och tygval.

Tidsperiod

 

5x80 min

 

Förmågor

 

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

 

Övergripande mål och riktlinje

 

 

Eleven repeterar symaskinen, hur den fungerar, hur man trär den, hur man använder olika sömmar och till vad.

 

Eleven utvecklar kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet.

 

Eleven väljer själv form, färg och till viss del material för att öva förmågan att formge. 

Eleven ska även träna på att motivera sitt val av form, färg och material.

 

Eleven analyserar och värderar sitt resultat genom att fundera över hur det har gått, och vad eleven hade kunnat göra annorlunda

 

 

Vad ska jag lära mig? 

 

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna. 

 

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven i slutet av åk 6 på enklare svenska SLÖJD
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter