Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Hål

Dragspelet, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Att göra hål på olika sätt. Vad händer om man slår på spiken? Barnen är 2-3 år.

Nuläge

 Barnen fick bekanta sig med olika verktyg.

 Barnen tyckte det var roligt att prova på.

Barnen var obekant med de olika verktygen, men med lite handledning av oss pedagoger så provade de på glatt.

Mål

 Målet är att de ska få prova på saker de inte är vana att använda i vanligt fall.

 Målet är att de ska veta hur man använder till exempel en hammare eller en borr.

 

Syfte

 Dessa verktyg är bra att de kan hantera för framtida bruk.

 Det är våra äldsta barn så vi börjar med dem.

Genomförande

 Vi samlade våra äldsta barn och gick ner till snickarboden där allt material finns tillgängligt.

Vi använde oss av de olika materialen som finns där.

De äldsta barnen.

 

Dokumentation under lärprocessen

 Vi dokumenterar när barnen använder de olika verktygen. Vi dokumenterar med  hjälp av foton. Pedagogerna. Vi går dit några gånger och sen dokumenterar vi och ser vilken skillnad det är från första gången.

Ansvar

Pedagogerna i NT-nätverket

Uppföljning

Vi går dit vid några tillfällen och ser hur användandet av verktygen utvecklas.

 När tillfälle ges.

 När de blir lite större så kan man bygga något efter en ritning. Även använda fler verktyg när de lärt sig använda de första.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback