Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Musik år 4

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv.

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Innehåll i undervisningen

På musiken kommer du få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer få:

 • sjunga ensam och tillsammans med andra
 • lyssna på och spela musik
 • lära dig hur du ska värma upp
 • använda olika instrument
 • använda musik i dans lek och rörelse
 • lära dig om och använda dig av puls, takt och rytm

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • musikinstrument
 • våra egna röster
 • grupparbeten
 • samtal och diskussioner
 • filmer
 • digitala medier tex. Soundtrap
 • redovisningar

 

Det här ska du kunna

Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att använda rösten ensam och i grupp
 • Din förmåga att spela olika musikinstrument
 • Din förmåga att uttrycka känslor och tankar genom dans lek och rörelse
 • Din förmåga att använda dig av puls och rytm på olika sätt tillexempel med kroppen eller med ett instrument.
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åk 4 Musik - Bedömningsstöd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback