Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

F-1 Skolverkets bedömningsstöd SVENSKA åk 1-3

Gluntens montessoriskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2018

Avstämning A ska helst vara helt ifylld vid slutet av åk 1. Avstämning A-B ska helst vara helt ifylld vid slutet av åk 2. Avstämning A-C ska helst vara helt ifylld vid slutet av åk 3. (Kunskapskrav åk 3)


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Matriser i planeringen
Sammanställning av din skrivutveckling
Sammanställning av din läsutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter