Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Elektricitet HT-18

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

En ström av elektroner

 Kunskapsmål:

Syfte och förmågor

         Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om elektricitet, elsäkerhet och elavfall
  • genomföra enklare vetenskapliga undersökningar om elektricitet
  • beskriva och förklara begrepp när det gäller elektriska fenomen som laddning, spänning och ström

 

Centralt innehåll

  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument
  • Samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Kunskapsmål


Här får du lära dig: 
• hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans

• hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
• hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor
• hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
• hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

 

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt , par eller grupp, alla.

Själv- och kamratbedömning

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer - koppla efter kopplingsschema, rita kopplingsschema.

Studieteknik

 

 

Bedömning

Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester  och ett mer summativt prov.

 

 

Övningar och innehåll:

Sidor i boken: 

 

Kap 2 sid 40-73

Häftet som du fått på lektionen

Powerpoint med övningar

Begrepp: se begreppen vid TDS på sid 47, 53, 60, 63, 68, 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Fysik Elektricitet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback