Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa åk F-2 Sätra skola

Sätra skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Presentation

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Undervisningen upplägg

Under läsåret kommer vi att arbeta med;

- De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap
  och material.
- På lektionerna kommer eleverna få prova på olika moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och
  kroppskontroll. 
- Eleverna kommer också träna och ges möjlighet att utveckla förmågan att röra sig till musik och träna takt och rytm i rörelser,
  lekar och danser.
- Undervisningen kommer att bedrivas både utomhus och inomhus under olika väderförhållande.
- Eleverna kommer träna rumsuppfattning i idrottssalen. Samt att utveckla förmågan att förstå enkla kartors uppbyggnad.
- En viktig del på idrotten är också att eleven får träna på att följa och förstå gemensamma regler.
- Eleverna kommer också få träna sin samarbetsförmåga i bla. lekar, spel, bollövningar och aktiviteter.
- Simningen kommer eleverna att träna under perioder tillsammans med simlärare som är kopplad till skolan.
- Eleverna ska utveckla kunskap hygien genom att veta vikten av att byta om och duscha efter en idrottslektion.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Bedömning

Under åk F- 2 görs ingen enskild större bedömning. Fokus ligger istället på målet; om att alla ska delta och utföra övningar efter bästa förmåga. Samt att alla känner glädje för ämnet och visar god respekt för sina kamrater vid de olika momenten.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback