Skolbanken Logo
Skolbanken

Högbergets planeringsmall

Högbergets förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Väcka intresset för föräldrar.

SYFTE

Varför gör vi detta?

Eftersom vi under läsåret 16/17 ska jobba aktivt med språkutveckling så bör det finnas med mål från läroplanen som syftar till bättre språk. Även åtgärderna i likabehandlingsplanen och målen för Grön Flaggarbetet (sistnämnda gäller bara Junibacken) bör beaktas.

METOD

Hur ska vi arbeta med detta? Vilka barn kommer att ingå?

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

UPPLÄGG

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta? När gör vi uppföljning och utvärdering?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback