Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Klädsömnad, en lokal pedagogisk planering för åk 7 i ämnet textilslöjd

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Under terminens gång kommer du att arbeta med att färdigställa en t-shirt i trikåtyg efter dina personliga mått och smakpreferenser. Du kommer också få möjligheten att trycka på din t-shirt

 

 

Lärandemål

Målet med detta moment är att du ska utveckla din förmåga att:

-omsätta en idé via en skiss till en färdig produkt med hjälp av material, färg och form.

-följa en enkel beskrivning.

-förstå enkla sömnadsbegrepp så som trådrak och sömnsmån.

-analysera och värdera din arbetsprocess i ord och bild. 

 

Långsiktigt mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

-hantera redskap, handverktyg och maskiner samt kunna använda de på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

-arbeta utifrån idé, genomförande och värdering.

-dokumentera ditt arbete i ord och bild.

-använda färger, form och material för att ge din produkt ett personligt uttryck.

 

Undervisning

I undervisningen ska vi:

-lära oss om måttagning, mönsterritning, enkel mönsterkonstruktion, tygutlägg samt viktiga begrepp som hör till detta.

-läsa och arbeta efter skriftliga och muntliga arbetsbeskrivningar och mönster.

-utvärdera och dokumentera arbetsprocessen och det färdiga arbetet i både ord och bild.

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter