Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Taluppfattning åk 7

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Under veckorna 34 - 41 kommer vi att arbeta med området taluppfattning. Vi kommer att arbeta med talsystemets uppbyggnad, primtal, tals delbarhet, de fyra räknesätten, negativa tal, avrundning av tal, addition och subtraktion med bråk samt med tal i bråkform och blandad form

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • vad är naturliga tal, jämna tal, ojämna tal
 • tals delbarhet med 3, 4 och 5
 • tal i utvecklad form
 • primtal
 • använda de matematiska begreppen som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • prioriteringsregeln
 • tal i decimalform
 • negativa tal
 • multiplikation/division med 10, 100, 1000...
 • division med stora och små tal 
 • addition och subtraktion med bråk som har samma nämnare
 • blandad form och bråkform
 • avrundning av tal och överslagsräkning

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par

 

 

Begrepp: Naturliga tal, Jämna tal, Udda tal, Delbarhet, Primtal, Negativa tal, Bråkform, Blandad form, Decimalform, Rationella tal, Tallinje, Positionssystemet, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Utvecklad form, Avrundning, Närmevärde, Överslagsräkning

 

 

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Skriftligt prov v.41

 

 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Taluppfattning åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter