Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Talat och skrivet berättande

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 oktober 2018

Vi övar på att göra berättelserna intressanta och tydliga både när vi talar och skriver om sådant vi själva har upplevt.

Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav

Se "Kopplingar till läroplanen" nedan.

Förmågor

Att kunna berätta länge och intressant om enkla saker vi upplevt i vardagen. Målet är att lätt komma på något värt att berätta om och kunna göra det så intressant att alla lyssnar och vill höra eller läsa mer.

Arbetssätt

Vi kommer att:

Höra hur läraren gör berättelser om enkla saker intressanta.

Gå igenom olika sätt att göra berättelsen intressant och levande.

Öva på att först berätta för en kamrat och sedan för en mindre grupp som lyssnar aktivt och uppmärksammar berättarteknikerna.

Skriva våra minnen berättande och ge respons på varandras texter.

Lyssna när andra läser upp sina texter och läsa upp sina egna.

Viktiga moment

När vi talar tränar vi på :

* Kroppsspråk och ögonkontakt som fångar lyssnarna och att tala tillräckligt tydligt och högt.

* Att välja en bra ordning för det man vill säga.

* Att använda målande ord och uttryck som beskriver händelser utifrån vad man ser, hör, känner och tycker.

* Att som lyssnare vara så aktiv att man kan ställa frågan som får berättaren att förtydliga så att fler förstår mer.

 

När vi skriver övar vi:

* Att använda samma bra tekniker att föra det intressant som när vi talar.

* Att skriva hela meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden.

* Att forma bokstäverna rätt och göra vår handstil lätt att läsa.

* Att variera orden, särskilt noga är det att inte börja alla meningar likadant.

* Avsluta med en avrundning eller slutkläm.

Bedömning

Din Minnesbok blir stället där vi ser din utveckling i skrivet berättande. Du kommer att få verktyg att göra självbedömning i boken. Kamrater kommer att läsa dina texter och ge respons. Du kommer att ge kamrater förslag till förbättringar av deras texter och visar då att du vet vad som krävs.

När du berättar får du direkt respons av kamrater och lärare. Det kommer att märkas när du övat in berättartekniker.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter