Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi

·

Årskurs:

5

Biologi - Kroppen och våra sinnen

Hosiannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 oktober 2018

Vad händer med köttbullen från att jag stoppar den i munnen tills att den kommer ut i toastolen? Varför måste jag andas och vad finns i luften jag andas ut? Varför är blodet rött? Hur fungerar vaccinering? Varför får jag träningsvärk när jag använder mina muskler? Varför har vi skelett? Vad händer med kroppen när jag blir gammal? Vilka sinnen har vi människor? Vad är tinnitus? Vilka smaker kan vi känna? Hur fungerar hjärnan och nervsystemet? Vad händer i kroppen när man röker? Kan man höra vatten? Hur känner man lukt? Dessa och många fler frågor kommer vi att söka svar på under temat kroppen och våra sinnen.

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 • våra viktigaste organ - var de är placerade, hur de fungerar och vissa samband i kroppen
 • matspjälkningen
 • kroppens energibehov
 • andningen och andningsorganen
 • hjärtat och blodomloppet
 • kroppens reningsverk och försvar
 • våra muskler
 • vårt skelett
 • vad som händer med kroppen när vi blir äldre
 • våra sinnen
 • våra sinnesorgan
 • om ljus och ljud
 • hjärnan och nervsystemet
 • vikten av sömn
 • droger och dess påverkan på kroppen 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • arbeta i boken Koll på No, kapitel 2 och 3, samt aktivitetsboken.
 • göra olika experiment och dokumentera dessa på lämpligt sätt.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • ha gruppdiskussioner kring frågor som rör kroppen, hälsa, sjukdom m.m.
 • se på filmer.
 • skriva faktatexter.
 • arbeta med fördjupningsuppgifter.
 • söka fakta på olika sätt, i böcker och på internet

 

Såhär visar du dina förmågor och kunskaper

 • genom att delta aktivt i diskussioner och samtal för att visa vad du har lärt dig
 • genom att göra dina uppgifter 
 • genom test på  området "Kroppen" och ett på området  "Våra sinnen"

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter