Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, SO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Trafik

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 21 september 2019

I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken och trafikregler samt hur din väg till skolan kan göras säkrare.

Vi jobbar med trafiktemat några veckor på ht2019 (reflexer och mörker) och några veckor på vt 2020 (cykel)

 

I arbetet om trafik får du lära dig:

 • några vanliga trafikmärken runt skolan.
 • några trafikregler t ex gå på vänster sida, gå säkert över gatan.
 • att reflektera över hur man hade kunnat göra vägen till skolan säkrare. 
 • hur och varför man bör använda reflex och cykelhjälm.
 • hur en säker cykel bör vara utrustad.
 • hur man gör en enkel tabell utifrån en undersökning.
 • att reflektera över vilket transportsätt som är mest miljövänligt.
 • att arbeta med olika pappersmaterial för att framställa bilder.
 • Arbetssätt / Undervisning

Vi:

 • fotograferar trafikmärken och lär oss vad de betyder.
 • tittar på trafiken i närområdet och funderar på hur vi kan göra den säkrare. 
 • samtalar om olika trafiksituationer runt skolan.
 • gör en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå och cykla).
 • samtalar om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • ser på filmen Gatsmart och diskuterar efteråt.
 • vi skriver texter/gör arbetsblad om trafik. 

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Vi:

 • skriver texter. 
 • har frågesport tex Kahoot.
 • diskuterar i grupper.
 • redovisar vad olika skyltar betyder. 
 • redovisar undersökningar med hjälp av enkla stapeldiagram.
 • Tillverkar trafikskyltar med olika material.

Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter