Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8 - 9

Revolutionernas tidsålder

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vad är en revolution? Varför sker revolutioner? Detta är svar som vi ska ta reda på. Du kommer att läsa om tre stora revolutioner, den amerikanska revolutionen, den franska samt den industriella revolutionen.

Arbetssätt

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, se på film, arbeta med frågor men också ha små korta rollspel där ni får spela upp situtioner från denna tidsepok.

 

Bedömning

- Du kan visa dina kunskaper och resonemangsförmåga under lektionerna.

- Vi kommer att ha ett skriftligt test vid slutet på arbetsområdet där du också kan visa dina kunskaper

Målen som vi arbetar mot:

 

- Att du kan berätta om och resonera kring orsakerna och följderna av revolutionerna

-  Att du kan ge exempel på händelser och viktiga personer under denna tid.

-  Att kunna ge exempel på den industriella utvecklingen och hur den förändrade samhället.

- Att du kan förstå och använda viktiga begrepp som tex. triangelhandeln, revolution, jämlikhet, ideologi, diktatur, demokrati, nationalism,      konservatism, liberalism.

- Redogöra för hur olika grupper, tex. män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika, påverkades av revolutionerna.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Revolutioner
Uppgifter
Industriella revolutionen
Industriella revolutionen
Industriella revolutionen
Instuderingsfrågor inför prov 8/11
Instuderingsfrågor inför prov 22/11
Instuderingsfrågor inför prov 21/11
Föreläsning om franska revolutionen
Föreläsning om franska revolutionen
Studiefilm franska revolutionen
Stödfrågor
Stödfrågor
Lyssna på program om Marie Antoinette
Lyssna på program om Marie Antoinette
Stödfrågor
Lyssna på radio om Marie Antoinette