Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska åk 3

Allerums skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Vi lär oss engelska eftersom det är språket som förstås av flest människor i världen.

 

Målet med undervisningen

Du ska utveckla din förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska
  • formulera dig och kommunicera i tal
  • våga använda språket
  • förstå nyttan av ett nytt språk

Undervisningen

Så här kommer vi att arbeta:

  • lyssna på talad engelska.
  • tala engelska så mycket som möjligt.
  • använda sånger, ramsor och filmer.
  • göra egna korta dramatiseringar.
  • utöka ditt ordförråd från vardagliga miljöer.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen
Engelska bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter