Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Multiplikation

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vi tränar på sambandet mellan addition och multiplikation.

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

  •  öva på multiplikationstabell 5 och 10 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna
  • öva på multiplikationstabell 2 och 4 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna 
  • öva på multiplikationstabell 4 och 8 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna 
  • öva på multiplikationstabell 3 och 6 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna 
  • räkna ut produkten vid multiplikation med 9 med hjälp av multiplikation med 10 
  • räkna ut och bilda multiplikationer med 7 
  • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll 

 

HUR?

 • Vi tittar på en filmad genomgång om det vi ska jobba med. 

 

 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.

 

 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.

 

 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 

 

 • Vi jobbar med elevböckerna.

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

 • räknesättet multiplikation 
 • sambandet mellan addition och multiplikation 
 • multiplikationstabell 2–10 
 • repetera valutan kronor 
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: multiplikation, faktor, produkt, kommutativa lagen, 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback