Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 9

Planeringsmall svenska HT 2018

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Kort beskrivning av arbetsområdet. Väck elevernas nyfikenhet. Ställ tex en fråga.

Syfte

Konkretisera syftet med arbetsområdet utifrån de förmågor som eleverna ska ges förutsättning att utveckla. 

Innehåll 

Beskriv vad du och eleverna kommer att fylla lektionerna med för att ge förutsättningar för att eleverna ska utveckla de aktuella förmågorna för arbetsområdet. T.ex se olika klipp som har med ämnesområdet att göra, genomgångar, läsa texter osv. Clio Online. 

Bedömning

Beskriv hur du kommer att bedöma eleverna utifrån de aktuella kunskapskraven. 
(Förklara gärna med enklare språk vad du kommer att bedöma - konkretisera och förtydliga kunskapsaspekterna.)

 

 

(Övrigt tex: Länkar, bilder osv.)

Skapa inlämningsuppgifter (som handlar om att elevenfaktiskt ska lämna in något).

Läxor, eventuell veckoplanering och annat "kom ihåg" läggs i lärloggen (glöm inte att kryssa vilket ämne lärloggen gäller).

Koppla grön matris med arbetsområdets viktigaste kunskapsaspekterna.

 

Nedanstående hoppar vi gärna över, då vi inte ser vinsten i förhållande till arbetsinsatsen:
Klistra in syfte och centralt innehåll från läroplanen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter