Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Värdegrund

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 5 januari 2019

Vi kommer att arbeta med värdegrund under några veckor. Skolans värdegrund vilar på grunden om alla människors lika värde. Vi kommer att diskutera och arbeta kring hur man ska vara mot varandra och vad mobbing är. Hur är man en bra kompis? Vi kommer att utgå från frågor som ligger nära eleven.

Syfte: 

Syftet är att göra eleverna medvetna om alla människors lika värde, vad diskriminering och kränkande behandling innebär och vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har för att alla ska trivas i skolan. Vi kommer att fokusera kring kamratskap och hur vi ska vara mot varandra. Vad mänskliga rättigheter är och vad det innebär för dem.

Mål:

- Ha kunskap om mobbing och kränkande behandling.
- Känna till klassens trivselregler.
- Känna till hur de ska gå tillväga om de själva eller en vän blir utsatt för kränkande behandling eller mobbing.
- Känna till hur man är en bra kamrat.
- Känna till skolans värdegrund.

Arbetssätt

- Arbeta kring Ugglan och kompisproblemet
- Delta i klassrumsdiskussioner
- Läsa berättelser tillsammans
- Vara med i olika övningar och aktiviteter


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen
Värdegrund
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback