Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Religion år 3

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Vad är religon och vad innebär religionsfrihet? Vi bekantar oss med kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Genom att du känner till fakta om de olika religionerna är det lättare att förstå hur andra tänker när de pratar om sin religion.

Mål

Målet med temat är att du ska känna till och kunna beskriva viktiga delar i de olika religionerna. Du ska kunna jämföra och se likheter mellan de olika religionerna. När du diskuterar religionerna ska du kunna använda dig av begrepp som högtider, symboler, heliga skrifter och byggnader. 

Arbetets innehåll - det här övar vi på

 Vi diskuterar vad religion och religionsfrihet kan innebära. Du för möjlighet att fundera över och dela med dig av dina livsfrågor. Under arbetets gång bekantar vi oss med de olika religionernas symboler, högtider, heliga platser/byggnader och heliga personer. Genom bland annat Venn-diagram ser vi vilka likheter och skillnader det finns mellan religionerna. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att:

- börja med att göra en tankekarta för att se vad du känner till om religion. 

- diskutera i helklass och mindre grupper.

- se filmer,  där barn berättar om sina religioner.

- läsa faktatexter och skriftligt sammanfatta vad vi fått lära oss, gemensamt, parvis och själva.

- lyssna på berättelser som är centrala i de olika religionerna. 

- skapa religiösa symboler eller byggnader.

- arbeta i "Min bok om religion".

- Leka lekar som "förbjudna ord" där begreppen övas. 

- Använda kahoot för att repetera och redovisa kunskaper. 

Bedömning - så visar du din kunskap

I diskussioner och genom dina texter visar du att du kan beskriva viktiga delar i de olika religionerna. 

Genom att gå tillbaka till din första tankekarta när temat är slut kommer du själv också att tydligt se vad du lärt dig om religion.

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback