Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

En - 6B - Speaking Project

Rättviksskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

We are going to work with speaking exercises for four weeks (week 41, 42, 43, and 45). All of our lessons and homework are going to be about the speaking skill (and listening to each other). You will practice during lessons by doing different tasks and also prepare your homework by listening to me presenting it (one new homework every week, and three all together) and then your job is to make a presentation yourself for the week after and practice at home. You can find all the tasks under "Uppgift" as the weeks go. The first one is a presentation in a small group, the second in half class and the last one in front of the whole class (a friend is welcome to join you on "stage" if you want to).

Detta ska du få lära dig:

Strategier för att prata och förstå engelska

Ämnets progression

 

Begrepp:

Konversation

Interaktion

Progression

 

Förmågor som du kommer att arbeta med:

Speaking

Listening

 

Så här kommer vi att arbeta:

Självreflektion i början och i slutet av projektet

Genomgångar av övningar, strategier och kunskapskrav

Film med tips

Lyssna på elevexempel som vi diskuterar och bedömer

Många olika muntliga övningar

Modellering av läxuppgiften

 

Så här ska du få visa dina kunskaper: 

Muntliga övningar och redovisningar i par, liten grupp, halvklass och helklass

Självutvärdering i tillhörande matris efter varje redovisning

 

Detta kommer att bedömas:

Hur du deltar och genomför genomgångar och uppgifter

Hur du genomför dina muntliga redovisningar

Hur du gör dig förstådd

Hur du framför dina åsikter

Hur du för ett samtal framåt

Hur du interagerar

Hur du varierar dig


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Muntlig presentation, en lärandematris
Uppgifter
En - Speaking Task 1: Interview
En - Speaking Task 2: Show and Tell
En - Speaking Task 3: Storytelling