Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Livet på en arbetsplats!

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Under några veckor framåt kommer vi att arbeta med reportaget som texttyp. På lektionerna kommer vi att läsa gamla elevreportage, samt gå igenom vad som kännetecknar ett reportage, hur man genomför en intervju och skriver ett eget reportage.

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 Läsa och analysera texter för olika syften

Du läser ett typiskt reportage som är uppbyggt och strukturerat med rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext och signatur.

Formulera dig i tal och skrift

Du skriver ett eget reportage.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Du disponerar ditt reportage så att det blir tydligt för den som läser.

Du citerar och skiljer på text som är förklarande och text som uttrycker någons personliga åsikt.

Söka information från olika källor och värdera dessa

Du lär dig hur man planerar och utför en intervju samt hur man tar ställning till och bedömer det material som som man samlat in.Innehåll:

  • Introduktion av arbetsområdet. Vi läser ett reportage tillsammans och samtalar kring vad som kännetecknar ett reportage.

  • Vad är skillnaden mellan ett reportage och en nyhetsartikel?

  • Genomgång av presentation.

  • Intervjuteknik och vad man ska tänka på.

  • Intervjua någon i klassen och skriva ihop ett minireportage.

  • Förbereda intervju för praon.

  • Renskriva intervjun.

  • Skriva reportaget innehållande rubrik, ingress, brödtext, bild, bildtext och signatur.

Bedömning:

 

Deltagande och övningar på lektioner samt eget, inlämnat reportage enligt instruktion.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen
Reportage om din praoplats
Uppgifter
Inlämning, tisdag v. 3: reportage
Läxa, onsdag v. 43: intervju
Inlämning: fredag v. 43 (reportage)