Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Gränbyskolan Tyska årskurs 8: Deutsche Musik

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Magst du Musik? Was hörst du gern an? Spielst du ein Instrument? Kennst du einige deutsche Sänger/Bands? Tycker du om musik? Vad lyssnar du på? Spelar du ett instrument? Känner du till några tyska artister? I det här arbetsområdet lär du dig mer om musik från Tyskland och andra tysktalande länder. Du får skriva och berätta om vad du tycker om, samt presentera en artist och låt muntligt. Du repeterar också frågekonstruktioner samt negationer.

Ämnesmål till dig som elev

 • Du ska kunna berätta både skriftligt och muntligt om musik du gillar och dina musikvanor
 • Du ska få kännedom om samt kunna berätta något om kända artister och musik från tysktalande länder

Arbetsformer

Vi utgår från läroboken Genau 3, men använder även annat material så som internetsidor, presentationer och musikklipp.

 • Du arbetar med texter samt läs-och hörförståelseövningar.
 • Du lär dig användbara ord och fraser, samt tränar på att uttrycka dig muntligt och skriftligt om musik.
 • Du lyssnar till, analyserar och lär dig om tysk musik från olika genrer och länder. 
 • Du söker information om en tysktalande artist och låt på internet och redovisar detta inför för klassen.
 • Du arbetar med grammatikövningar: frågekonstruktioner samt negationer.

Bedömning

 • Skriftlig uppgift: "Die Musik"
 • Muntlig uppgift: Presentation av en tysktalande artist och låt
 • Muntlig uppgift: Presskonferens 
 • Skriftlig uppgift: Jämförelse med venndiagram

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9
Uppgifter
Musik in Deutschland und Schweden
Schriftliche Aufgabe Musik
Muntlig uppgift Musik