Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Instruerande texter

Bårslövs skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

Vi ska under några veckor arbeta med instruerande texter. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Syfte

 Syftet är att eleverna ska lära sig hur de skriver en instruerade text.

Metod/Arbetssätt

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en instruerande text

• lära sig hur är en instruktion är uppbyggd för att vara lätt att följa (Steg 1)

• lära sig hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ (Steg 2)

• tillsammans med klassen/gruppen skriva en gemensam instruktion till hur man hittar en gömd skatt (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en instruktion till något som de själva väljer(Steg 4)

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skrivna texter, som de sambedömer med kamrat och lärare.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Instruerande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback