Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Norden

Kvarnsvedens skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Våra grannar i Norden

Vad ska vi lära?

 • Vi ska lära oss mer om de Nordiska kulturlandskapen. processen bakom dessa kulturlandskap och vi ska lära oss mer om hur man kan känna igen dessa (deras drag) och vart de finns i Norden (utbredning).
 • Vi ska lära oss namnen på Nordens länder, viktiga städer, öar, vatten och berg.
 • Fördelningen av Nordens befolkning och fördelningen inom de olika länderna (stad/landsbygd). Vi ska även fundera på konsekvenser av detta.

Hur ska vi lära?

Vi kommer att arbeta med våra Geografiböcker och vi kommer att göra en "Bok om Norden" där du ska samla fakta om Nordens länder. Vi kommer bland annat läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i grupp. Vi kommer även titta på Geografens testamente och diskutera dess innehåll.

 

Som lärobok använder vi: Puls Geografi, både grundbok och arbetsbok. 

Vi kommer att fördjupa våra kunskaper inom ämnet Geografi, vi kommer att arbeta på ett varierat sätt för att befästa kunskaperna

 

 

Arbetssätt:

 

 • Arbeta utifrån läromedlet, Grundboken Geografi och arbetsboken, även göra en egen bok.
 • Se korta faktafilmer om de olika länderna och även Geografens testamente. Vi kommer sedan diskutera, problematisera och reflektera över innehållet.
 • Skriva faktatexter och svara på frågor kopplade till lästa sidor. Frågor som stärker elevernas läsförståelse.
 • Arbeta i grupparbete.
 • Arbeta enskilt med " Min bok om Norden"
 • Träna olika ord och förstå begrepp som används i ämnesområdet.

  Visa vad du har lärt dig/bedömning?
  Du ska:
   kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig på.
 • kunna placera ut länder, några stora städer, berg och vatten på en blindkarta.

 •  kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker

 • delta aktivt på lektionerna (arbeta mot lektionens mål, vara aktiv, vara aktiv  i diskussioner, svara på frågor, ställa frågor)
 • arbeta i grupp
 • Delta i skriftliga/muntliga prov.

 

Kunskapskrav

Se matris nedan


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Matris för Nordens geografi år 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter