Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Decimaltal

Skanskvarnsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Kapitel 3 i matteborgen 5a: decmialtal


Läroplanskopplingar

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Planering elevversion

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback