Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Matematik, Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Programmering

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vad är programmering? Kan man programmera en lärare? Kan du programmera dig själv eller en kompis? Du kommer att få lära dig grunderna i programmering.

Vi ska lära oss

- vad programmering är

- vad en robot är

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett enkelt sätt

 

För att lära oss detta kommer vi att

- titta på programserien "Programmera mera"

- programmera en lärare

- programmera en kompis

- arbeta med skolans Bluebot

- arbeta med Scratch jr

 

Du visar dina kunskaper genom att

-vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta.

- på ett enkelt sätt redogöra för vad programmering är.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter