Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Självkänsla Tomten Läsåret 18/19

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

 

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att känna tillit till sig själva. De ska känna att de duger som de är. De ska få utmaningar utifrån sina förutsättningar så att de lyckas istället för att misslyckas.

Vi vill att barnen ska våga visa alla sina olika känslor samt att barnen ska veta om rätten till sin egen kropp.

Metod:

Vi stöttar och uppmuntrar barnen utifrån deras egna förutsättningar på en nivå så att alla utvecklas framåt .Vi visar att vi tror på deras förmåga genom att säga "försök först själv" "Vi kan göra det tillsammans", vi vill få barnen att känna "Jag kan".

Vi ger dem förutsättningar att lyckas genom att ge dem tiden.

Vi fokuserar på det positiva istället för det negativa.

Vi bekräftar barnen utifrån person istället för prestation

Vi arbetar med barns integritet

 

När? Var? Hur?

Vi ska arbeta medvetet med ämnet under hela dagen i alla situationer.

Under vecka 46-47 arbetar vi extra mycket med temat barns integritet.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter