Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Att analysera ungdomslitteratur - "Middagsmörker" samt muntlig redogörelse kring minoritetsspråk

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 december 2018

Vi kommer gemensamt läsa boken "Middagsmörker" av Charlotte Cederlund. "En magisk thriller, som också tar upp frågor om identitet och tillhörighet." Vi kommer att få besök av författaren under hösten och du får möjlighet att ställa frågor kring boken eller hennes författarskap. Vid sidan av läsningen kommer vi även arbeta med olika litterära områden, t.ex. tema, motiv och budskap, kunna diskutera person- och miljöskildringar. Vi kommer också att bekanta oss med de nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nationella minoritetsspråken (kursplan svenska, Lgr11).

ARBETSSÄTT

Vi läser romanen "Middagsmörker" av Charlotte Cederlund. under vecka 45-49. Vi kommer även att få besök av författaren och du får då möjlighet att ställa frågor kring boken eller hennes författarskap. Vid sidan av läsningen kommer vi att arbeta med olika litterära områden, som t.ex. tema, motiv och budskap, samt diskutera person- och miljöskildringar.

Du kommer även att få bekanta dig med våra nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, nordsamiska och romska) och dess ställning i samhället. Ni arbetar i par, tar reda på så mycket som möjligt (undersöker) och gör därefter en muntlig presentation.

Ni förbereder er redovisning i grupper enligt följande:

samiska-

jiddish-

romani/shib-

meänkieli-

finska-

Redovisning:

5-10 min

-förklara varför ert språk är ett minoritetsspråk

-ge exempel på ord

-film/ljudklipp så att man hör hur språket låter

-berätta om bakgrunden till ert språk - var det är mest vanligt - vem/vilka som talar det

-vad är typiskt för språket?

 

BEDÖMNING

Boken Middagsmörker ska vara läst till vecka 49, vilket innebär att du läser ca 60 sidor/vecka.  

Du kommer att bli bedömd utifrån hur väl du kan:

reflektera kring tema, motiv och budskap

diskutera person- och miljöskildringar

resonera om språkets betydelse för identiteten

 

Vi arbetar parallellt med Minoritetsspråken och de muntliga presentationerna startar 5/12 i vecka 49.

Du kommer att bli bedömd utifrån:

hur du söker och väljer fakta, (källhänvisning)

hur du sammanställer din fakta,

hur du presenterar/redovisar - struktur - innehåll - anpassning efter mottagare och sammanhang

samt kring vad du har lärt dig om ditt minoritetsspråk.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Att analysera ungdomslitteratur - Middagsmörker samt mutlig redogörelse kring minoritetsspråk
Uppgifter
UR´s "Jakten på språket" - ca 15 min film om ditt minoritetsspråk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback