Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01b

Inför Ma2b Närundervisning, Algebra, grafer och funktioner

Norrtälje Komvux, Norrtälje Komvux · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Centralt innehåll * Algebraiska uttryck och formler * Algebraiska metoder för att lösa linjära ekvationer; olikheter och potensekvationer * Funktion, definitions- och värdemängd * Grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer ...

 

Planering vecka 4 - 7, Algebra, grafer och funktioner


4

 

3.1 Uttryck
9-11 viktig introduktion

Prov kap 1-2 ti 29/1

15-17:00, Fregatten

3.1 Uttryck o ekvationer

132-137 Ekvationer

138-147


3.2 Potens-ekvationer Formler o mönster

148-162

Gör aktivitet Ekvationsbilder s. 144
Aktivitet

Hur många stickor?
s 136 & s 144


5

 

Formler o mönster

150 – 162
ev. omprov
ti 13/11, 15-16:30 Henders.

3.4  Olikheter problemlösn
163-168

 

3.5 Undersök o bevisa 169-177

Re bl. övn 178 – 185

 

Inledning Grafer 300-304

 

Aktiviteter
Bakom varje formel.
s 162

6

 

6.2 6.1 Grafer o Prop
 kap 3, 304-313

 

Funktioner
316-324

325-327

Exponential-funktioner 325- 327
Potens-funktioner 328-333

Grafisk lösning av ekv. o olikh. 334-336

Mat. mod 337-339 Repetition/ diagnos 341 – 348

Aktivitet


Räta linjer s 320

7

 

4.1 omkrets o area 190 – 198

Genomg. av diagnos på morgonen

Tisdag 26/2
15-17:00 Prov kap 3 o 6

4.1 Volym

200 – 206

Begr. Area

208 – 209

4.2 Geometri o algebra/bevis

210 – 217

 

 

s. 189 Omkr area, ta gärna

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Aktivitet, Vilka uttryck är lika? s.135
Aktivitet, Hur många stickor... s. 136
Aktivitet Ekvationsbilder, s. 144
Aktivitet, Räta linjer s. 320