Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Problemlösning

Vällsjöskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Vi kommer att följa innehållet i matematikboken och arbeta med problemlösning för att öka förmågan att välja strategier vid matematiska problem formulerade i text.

Centralt innehåll - Vad?

Du kommer att få undervisning om:

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg
 • Rimlighetsbedömning
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer

Arbetssätt - Hur?

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få problem att lösa i Google Classroom
 • Problemen ska lösas med hjälp av metoden "Fingerfemman", vilket innebär att du ska
 • 1. Läsa texten
 • 2. Förstå vad det är du ska räkna ut
 • 3. Rita hur du tänker, fotografera din uträkning och lägga in i dokumentet i Classroom
 • 4. Skriva hur du tänker med matematikspråk
 • 5. Skriva svar och bedöma svarets rimlighet

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • Tydligt beskriva hur du tänker med hjälp av arbetssätten beskrivna ovan.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter