Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Världen åk 6

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Vi kommer att arbeta med jordens uppbyggnad och förändring, både förändring som framkallas av människan och av naturen. Vi kommer att titta på hur naturtillgångar och resursfördelningen ser ut i världen. Vi kommer att titta på hur de olika delarna hänger ihop och vad som skiljer sig åt mellan dem, t.ex. väder och klimat samt förändringar orsakade av olika sorters påverkan.

Detta kommer vi att arbeta med

Relevanta geografiska begrepp

Världsdelar och kartkunskap

Varför bor vi där vi bor?

Processer som förändrar jordytan

Solen, vatten och energi

Naturresurser

Hållbar utveckling


Läroplanskopplingar

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Geografi åk 6
Uppgifter
Provfrågor
Inför provet
Geografiuppgift
Matrisintroduktion
Begreppslista
Lätta fakta om kontinentaldrift