Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Meteorologi åk 5

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Vad är det för väder? Hur uppstår vinden? Varför åskar det? Hur kan det komma sig att något blir varmt/kallt? Detta är några frågor som vi kommer att försöka hitta svaren på i arbetsområdet meteorologi - allt som har med väder att göra.

Konkreta mål: 

Du ska kunna förstå enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår, samt hur man kan observera väder med hjälp av mätningar under en tid. 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få arbeta med området genom att se film, svara på frågor, läsa texter, diskutera, analysera, göra väderkartor och göra en prognos utifrån denna.

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper och din förmåga att använda begrepp på området om fysikaliska väderfenomen 

Redovisning av kunskaper:

Om du deltar aktivt i undervisningen kan du visa dina kunskaper under arbetets gång och det tas med i bedömningen. En karta med prognos kommer att vara en avslutande uppgift på detta område.


Läroplanskopplingar

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback