Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

2

Åk 2 - Framåtsyftande planering - Individuell utvecklingsplan åk 2 2021

Långsjöskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Hur gick det?

Eleven har nått alla sina mål.


Eleven har uppnått nästan alla sina mål men behöver fortsätta arbeta med :

 

Var är vi?

Se elevens egna utvärdering i boken "Mitt utvecklingssamtal" i Bookcreator. Se lärarens omdöme i Unikum.

 

Vart ska vi?

Prioriterade utvecklingsområden:

Svenska

Läsa

Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven kan läsa enkla meningar med flyt.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang. 
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

Skriva

Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

 

Matematik

Eleven kan räkna addition och subtraktion 0-20
Eleven kan räkna addition och subtraktion med uppställning ( ej minnessiffra eller växling)
Eleven kan lösa enkla problem med addition och subtraktion
Prioriterade utvecklingsområden:

 

Engelska

Eleven kan prata lite engelska inom områden som är välbekanta för dem.
Eleven kan förstå tydligt talad engelska.

 

Hur gör vi?

Skolan ska:

Kontinuerligt följa upp och och stötta elevens kunskapsutveckling tillsammans med eleven.  För att synliggöra lärandet använder vi oss bl a av Seesaw, vår digitala plattform.

Eleven kan:

- ansvara för sina läxor

Vårdnadshavaren kan bidra med:

- stötta vid läxläsning
- hjälpa till bokval (vid behov)
- följa sitt barns skolarbete, samt ta del av information från skolan (t ex veckoplanering) med hjälp av Seesaw.

 

 

Extra anpassningar finns. Se i Unikum


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback